HOMOLOGIA I AFINITAT

DIBUIX TÈCNIC II

Açí podeu accedir a la definió i les aplicacións de la homologia i la afinitat. Només funciona amb microsoft explorer. Si no el tens com a navegador predeterminat, còpia i enganxa el link en una nova finestra de microsoft explorer.

mhtml:file://D:\Dibuix%20tècnic\TRANSFORMACIONS\Homologia.mht!Homologia_archivos/frame.htm